Link Search Menu Expand Document

Nastavení Shoptet obchodu

Dostupnosti

Je třeba mít v Shoptetu nastavené dostupnosti (Nastavení -> Produkty -> Dostupnosti) tak aby je Kouzelný sklad dokázal použít. To znamená:

 • právě jedna “nedostupná” dostupnost - to je dostupnost bez nastavené doby Naskladnění v hodinách
  • pokud jich bude takto nastaveno víc použije Kouzelný Sklad tu první
 • právě jedna dostupnost “na dotaz” - to je dostupnost s nastavenou dobou Naskladnění v hodinách na 2500 hodin
  • tuto dostupnost použije kouzelný sklad vždy když datum dostupnosti pude později než za 2500 hodin (104 dnů)
  • pokud jich bude takto nastaveno víc použije Kouzelný Sklad tu první
 • u všech ostatních dostupností mít nastavenou dobu Naskladnění v hodinách na nějaký počet hodin a tento počet musí být u každé dostunosti jiný
  • pokud bude mít více dostupností stejnou dobu Naskladnění v hodinách tak se použije jenom ta první

Sklad

V nastavení skladu (Nastavení -> Produkty -> Sklady -> Nastavení) je třeba nastavit:

 • Nákup do mínusu na hodnotu jinou než Povolit (vyberte tu která vám nejvíce vyhovuje)
  • toto je třeba aby byl Kouzelný Sklad schopný u jednotlivých produktů zapínat a vypínat nakupování do mínusu

Nastavení doplňku

 • Zapnout exportování dostupností do eshopu
  • jakmile máte vše nastaveno aktuvujte tuto možnost a Kouzelný Sklad začne ve vašem obchodě spravovat dostupnosti
 • Používám skladové hospodářství v eshopu
  • používáte skladové hospodářství v Shoptetu?
   • zaškrtněte toto nastavení - kouzelný sklad bude aktualizovat pouze Dostupnost při vyprodání zásob a Nakupování do mínusu
  • používáte vlastní skladové hospodářství mimo Shoptet?
   • toto nastavení nechte vypnuté a Kouzelný sklad bude do Shoptet kromě dostupnosti posílat i počet kusů skladem/k dispozici u dodavatele (použije se automaticky hlavní sklad v Shoptetu)

Propojení s Kouzelným skladem

Co Kouzelný Sklad ze shoptetu načítá

Kouzelný sklad používá číselník dostupnosti (Nastavení -> Produkty -> Dostupnosti). Podrobnosti viz výše.

Co kouzelný sklad do shoptetu zapisuje

Kouzelý Sklad zapisuje informace o dodavatelské dostupnosti u jednotlivých produktů (Dostupnost při vyprodání zásob) a zapíná a vypíná nakupování do mínusu.

Volitelně také může nastavovat počet kusů skladem a hlavní Dostupnost u produktů (viz možnosti nastavení výše).

Které pole u produktů bude kouzelný sklad měnit?

 • Dostupnost při vyprodání
  • Dostupnost nastavíme podle dodací doby dodavatele a podle vašeho číselníku dostupností
 • Povolit nakupování do mínusu
  • Pokud je produkt u dodavatele k dispozici povolí Kouzelný Sklad nakupování do mínusu
  • Pokud je produkt u dodavatele nedostupný vypne Kouzelný Sklad nakupování do mínusu
 • Dostupnost (volitelně, záleží na nastavení)
  • Dostupnost nastavíme podle skladových zásob, dodací doby dodavatele a podle vašeho číselníku dostupností
 • Stav zásob (hlavní sklad, volitelně, záleží na nastavení)
  • Pokud máte v Kouzelném Skladě vypnuto Používám skladové hospodářství v eshopu bude Kouzelný sklad zapisovat i počet kusů skladem u produktů/variant.

Které produkty bude kouzelný sklad měnit

Kouzelný Sklad mění pouze ty produkty, pro které má k dispozici informace o dostupnosti. To znamená, že když si přidáte nějakého dodavatele tak se budou aktualizovat dostupnosti jenom u produktů tohoto dodavatele.

Kouzelný Sklad používá k identifikaci produktů Kód produktu/varianty (Produkt -> Ceník). Pokud jsou v datech od dodavatele produkty, které nemáte v eshopu tak je Kouzelný Sklad ignoruje (dostupnost se pro ně pořád počítá, ale nezapisuje se do shoptetu, protože není kam).

Pokdu máte v eshopu jiné produktové kódy, než používá dodavatel, musíte použít Párovací tabulku v Kouzelném Skladu.

Video návod

Na našem Vimeo kanále najde i další videa vysvětlující možnosti Kouzelného skladu.

Tipy a triky

Chci nastavovat dostupnosti u všech produktů

Pokud chcete mít jistotu, že nakupování do mínusu je u produktu zapnuto pouze tehdy máte-li u něj informace od dodavatele dá se to zařídít následovně:

 • Do Kouzelného Skladu si přidejte sklad, u kterého jako zdroj dat použijete váš feed pro srovnávače zboží (je jedno který)
 • Nastavte pravidla u tohoto skladu tak aby byla dostupnost vždy nedostupné

Tímto zařídíte, že i když pro produkt nejsou dostupná žádná jiná data a nemáte ho skladem tak bude mít vypnuté nakupování do mínusu a bude se zobrazovat jako nedostupný.

Chci měnit cenu pokud ve feedu je

Pokud vám dodavatel posílá cenu do feedu, je možné jí propsat přes API do shoptetu. Nastavení probíhá na jednotlivých Skladech v Pravidlech - Pravidla ceny. Pozor měníme pouze pole CENA. Je potřeba si dát pozor, jak máte nastavený shoptet a jakou vám posílá dodavatel cenu. Jestli posílá bez DPH, s DPH, VOC nebo MOC v PLN nebo CZK… apod. Podle toho je potřeba zvýšit nebo snížit cenový koeficient.


© MagicStock s.r.o. 2024