Link Search Menu Expand Document

Specifikace feedu

Tato stránka popisuje dostupnostní feed ve formátu KouzelnýSklad/MagicStock.io

Hlavní feed

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<availability_result id="123123" created_at="2021-12-31 18:21:56 +0100" details_count="38603">
 <product>
  <code>10250037</code>
  <availability>
   <code>3D</code>
   <label>do tří dnů</label>
   <max_days>3</max_days>
   <available>true</available>
   <date>2022-01-03</date>
   <stock_amount>1</stock_amount>
  </availability>
  <details>
   <detail>
    <depot_id>gyhadu-nukogy</depot_id>
    <supplier_code>V13834552</supplier_code>
    <date>2022-01-03</date>
    <stock_amount>1</stock_amount>
    <code>3D</code>
    <label>do tří dnů</label>
    <max_days>3</max_days>
    <available>true</available>
   </detail>
   ... další sklady ...
  </details>
  <deliveries>
   <delivery>
    <id>kihuzi-kiliky</id>
    <name>expressní sklad</name>
    <label>do 90 minut</label>
    <code>16H</code>
    <time>2022-08-05T12:36:00+02:00</time>
    <interval>90</interval>
   </delivery>
   ... další dopravci ...
  </deliveries>
 </product>
 ... další produkty ...
</availability_result>

JSON

{
 "id": 183,
 "created_at": "2022-05-19 17:15:55 +0200",
 "details_count": 8,
 "products": [
  {
   "code": "100",
   "availability": {
    "date": null,
    "stock_amount": 0,
    "code": "NA",
    "label": "Nedostupné",
    "available": false
   },
   "details": [
    {
     "depot_id": "nawipa-xynebe",
     "supplier_code": "100",
     "stock_amount": 0,
     "date": null,
     "available": false,
     "code": "NA",
     "label": "Nedostupné",
     "max_days": null
    },
    {
     "depot_id": "mekeri-qikiku",
     "supplier_code": "100",
     "stock_amount": 0,
     "date": null,
     "available": false,
     "code": "NA",
     "label": "Nedostupné",
     "max_days": null
    },
    ... další sklady ...
   ],
   "deliveries": [
    {
     "delivery_id": "kihuzi-kiliky",
     "name": "expressní sklad",
     "label": null,
     "code": null,
     "time": "2022-08-11T10:00:00+02:00",
     "interval": null
    },
    ... další dopravci ...
   ]
  },
  ... další produkty ...
 ]
}

Popis jednotlivých polí

availability_result

Kořenový element, obsahuje informace o feedu.

Atributy:

 • id - identifikátor výsledku
 • created_at - čas výpočtu dostupnosti
 • details_count - počet jednotlivých detailních dostupností

product

Element obsahující veškeré informace o dostupnosti produktu.

code

Identifikátor produktu - hodnota je buď z párovací tabulky (byla-li nastavena), nebo je stejná jako identifikátor v dodavatelském feedu.

availability

Element obsahující informace o dostupnosti produktu.

 • code - kód dostupnosti podle číselníku
 • label - popis dostupnosti podle číselníku
 • max_days - maximální počet dnů dostupnosti podle číselníku
 • available (true/false) - volba ano/ne pro dostupnost zboží
 • date - datum dostupnosti zboží
 • stock_amount - počet kusů skladem (pokud je dodavatel uvádí)

details / detail

Detailní informace o dostupnosti z jednotlivých skladů. Obsahuje jeden detail element pro každý sklad.

 • depot_id - unikátní identifikátor skladu
 • supplier_code - dodavatelský identifikátor produktu
 • availability - element s informacemi o dostupnosti (viz výše)
 • code - kód dostupnosti podle číselníku
 • label - popis dostupnosti podle číselníku
 • max_days - maximální počet dnů dostupnosti podle číselníku
 • available (true/false) - volba ano/ne pro dostupnost zboží

deliveries / delivery

Informace o dopravní dostupnosti pro jednotlivé dopravce. Obsahuje jeden delivery element pro každého dopravce.

 • delivery_id - unikátní identifikátor dopravce
 • name - název dopravce
 • code - kód popisku doručovací doby
 • label - popisek doručovací doby
 • time - přesný očekávaný čas doručení
 • interval - délka intervalu doručení (pokud je použito pravidlo s plovoucí dobou)

Změnový feed

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<availability_changes>
 <product>
  <code>10250037</code>
  <availability>
   <code>3D</code>
   <label>do tří dnů</label>
   <max_days>3</max_days>
   <available>true</available>
   <date>2022-01-03</date>
   <stock_amount>1</stock_amount>
   <code>3D</code>
   <label>do tří dnů</label>
   <max_days>3</max_days>
   <available>true</available>
  </availability>
  <details>
   <detail>
    <depot_id>gyhadu-nukogy</depot_id>
    <supplier_code>V13834552</supplier_code>
    <date>2022-01-03</date>
    <stock_amount>1</stock_amount>
    <code>3D</code>
    <label>do tří dnů</label>
    <max_days>3</max_days>
    <available>true</available>
   </detail>
   ... další sklady ...
  </details>
 </product>
 ... další produkty ...
</availability_changes>

JSON

{
 "changes": [
  {
   "code": "103",
   "availability": {
    "date": "2022-05-22",
    "stock_amount": 4,
    "code": "3D",
    "label": "Do tří dnů",
    "max_days": 3,
    "available": true
   },
   "details": [
    {
     "depot_id": "mekeri-qikiku",
     "supplier_code": "103",
     "stock_amount": 4,
     "date": "2022-05-22",
     "available": true,
     "code": "3D",
     "label": "Do tří dnů",
     "max_days": 3
    },
    {
     "depot_id": "nawipa-xynebe",
     "supplier_code": "103",
     "stock_amount": 8,
     "date": "2022-05-26",
     "available": true,
     "code": "3D",
     "label": "Do tří dnů",
     "max_days": 3
    }
   ]
  },
  ... další produkty ...
 ]
}

Formát změnového feedu je stejný jako u hlavního feedu, liší se pouze kořenový element.


© MagicStock s.r.o. 2024