Link Search Menu Expand Document

Nahrávání dat

Pokud není možné zajistit přístup datům přes HTTP/FTP, je možné data nahrávat ručně nebo automatizovaně na adresu, která je unikátní pro každý sklad.

Aby se data správně nahrála, je třeba provést PUT požadavek na adresu, kterou najdete u daného skladu. Jediným nutným parametrem tohoto požadavku je file, který musí obsahovat datový soubor (jako multipart/form-data).

K tomu aby se data nahrála je třeba provést PUT požadavek na adresu, kterou najdete u daného skladu. Jedinným nutným parametrem tohoto požadavku je file, který musí obsahovat datový soubor (jako multipart/form-data).

curl -X PUT -F "file=@lenza.xml" https://kouzelnysklad.cz/api/v1/data_sources/ID_SKLADU

V případě úspěšného zpracování dat bude odpověď se stavem 200 a následující JSON:

{ "result":"ok" }

Nedokáže-li server data zpracovat, pošle systémovou chybu se stavem 400 a JSON tělem:

{
  "result":"error",
  "errors": {"data_file":["Cannot parse data file, please check configured format."] }
}

© MagicStock s.r.o. 2024